KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise 控制柜

更高效、更安全、更灵活和更智能:我们的 KUKA Sunrise是面向未来的控制系统。结构小巧,提供高效、可靠的 KUKA 技术。灵活的结果设计和由此产生的可扩展性令其成为一款全能设备。

在线选择更适合你的产品

KUKA Sunrise Cabinet
KUKA Sunrise Cabinet Med
KUKA Sunrise CabinetKUKA Sunrise Cabinet Med
操作系统 KUKA Sunrise.OSKUKA Sunrise.OS Med
示教器 KUKA smartPAD-2KUKA smartPAD-2
支持机型系列 LBR iiwaLBR Med
尺寸
长度: 190 mm
宽度: 483 mm
高度: 460 mm
长度: 190 mm
宽度: 483 mm
高度: 460 mm
本体重量 23 kg23 kg
IP等级 IP20IP20
支持外部轴数 00
适配电源 AC 110 V - 230 VAC 110 V - 230 V
查看详情查看详情